مقالات

مولتی بانک‌ها
مقالات

کاربرد مولتی بانک‌ها در صنعت مالی

مزیت اختصاصی مولتی بانک‌ها از آنجا که مولتی بانک‌ها برای فعالیت‌های مالی به جای اتکا به یک بانک، شبکه‌ گسترده‌ای

اخبار

آدانیوم: مولتی بانک شرکتی

 امضای دیجیتال نقطه تحول آدانیوم مدیرعامل آدانیک، در گفت و گو با پایگاه آموزشی خبری عصر بانک محصول آدانیوم را یک مولتی بانک

مقالات

مزایای کاربردی مولتی‌بانک

مولتی‌بانک برای خدمات مالی چه سودی ایجاد می‌کند؟ دیجیتالی شدن بانکداری باعث گذار از صورت‌حساب‌های بانکی فیزیکی به بانکداری آنلاین

مقالات

مولتی بانک چیست؟

مولتی بانک، چشم اندازی از بانکداری باز بسیاری از مردم در چندین بانک یا مؤسسه مالی حساب دارند. یک حساب