ویژگی‌های آدانیوم

بانک‌های آدانیومی

آدانیوم از طریق اتصال به پلتفرم‌های بانکداری‌باز امکان دسترسی به حساب‌های مشتریان در بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های آدانیوم​

بانک‌های آدانیومی

آدانیوم از طریق اتصال به پلتفرم‌های بانکداری‌باز امکان دسترسی به حساب‌های مشتریان در بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

راهنمای استفاده از آدانیوم

دانلود آدانیوم

سوالات متدوال

سامانه موبایل بانک شرکتی «آدانیوم» یک اپلیکیشن با کاربری آسان است که با یکپارچه کردن همه­ی حساب‌های بانکی یک شرکت از بانک‌های گوناگون، مدیران را از چالش‌های استفاده روش‌ها و اپلیکیشن‌های متعدد آسوده می‌کند.

شما می‌توانید براساس کدملی خود و دسترسی‌هایی که توسط اپراتور سیستم یا راهبر شرکت برایش تعریف شده، فهرست حساب‌های شرکتی خود در بانک‌های مختلف را مشاهده ‌کنید. در این فهرست، مانده‌ی موجودی هر حساب نیز به شما نمایش داده می‌شود و می‌توانید ترتیب آنها را براساس شرکت، نوع حساب، مانده موجودی، تعداد دستور پرداخت منتظر امضا، یا به ترتیب دلخواه خود مرتب کنید.

در اپلیکیشن آدانیوم برای هر حسابی که در فهرست حساب‌های اپلیکیشن دیده می‌شود، گزینه مشاهده‌ی صورتحساب، در صورت وجود دسترسی، به شما نشان داده می‌شود. شما می‌توانید صورتحساب را براساس نوع تراکنش (واریز/ برداشت) فیلتر کنید.

در صورتی که دسترسی ایجاد دستور پرداخت توسط راهبر شرکت به شما داده شده باشد، می‌توانید یک دستور پرداخت جدید ایجاد کنید. هر دستور پرداخت می‌تواند چندین مقصد داشته باشد که هر مقصد می‌تواند یک حساب داخلی یا یک شماره شبای مربوط به دیگر بانک‌ها باشد. با وارد کردن هر شماره حساب یا شبا، نام صاحب حساب از طریق فراخوانی سرویس مربوطه از بانک استعلام و نمایش داده می شود. ایجاد دستور پرداخت‌های ترکیبی (عادی و پایا) امکان پذیر است و یک دستور پرداخت پس از ایجاد، براساس تشریفات پیش فرض تعریف شده برای حساب توسط راهبر شرکت، یا براساس تشریفات خاصی که برای این دستور پرداخت در زمان ایجاد مشخص شده، برای امضا به مدیران مربوطه ارسال می‌شود.

اخبار و مقالات